Slávia UKSlávia UK

Verejné zdroje


Volejbalový klub Slávia UK Bratislava:

01. Bratislavský samosprávny kraj. Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená dňa 12.02.2016.
     Účel dotácie: prenájom športových priestorov a nákup športovej výstroje.
     Výška dotácie: 2 500 EUR
02. Slovenská volejbalová federácia. Zmluva o spolupráci a podpore útvarov talentovanej mládeže
     pri volejbalových kluboch na školský rok 2015/2016, uzatvorená dňa 2015.
     Účel: Zabezpečovanie činnosti UTM a odmeny trénerom UTM.
     Výška dotácie: 16 424,00 EUR.
03. Hlavné mesto SR Bratislava. Zmluva o poskytnutí dotácie, uzatvorená dňa 31.05.2016.
     Účel: Príprava talentovanej mládeže vo VK slávia UK Bratislava realizovaný v roku 2016.
     Výška dotácie : 1 500 EUR
04. Hlavné mesto SR Bratislava. Zmluva o poskytnutí dotácie.
     Účel: Úhrada časti nákladov na projekt zabezpečenia prípravy volejbalovej reprezentácie
     Bratislavy dievčat do 15 rokov na účasť na 51.ročníku medzinárodných hier mládeže
     žiakov v Taiwane.
     Výška dotácie: 690,00 EUR.
05. Slovenská asociácia univerzitného športu. Príspevok MŠVVaŠSR zo dňa 03.03.2016.
     Výška príspevku: 875,00 EUR.
06. Národné športové centrum. Zmluva o spolupráci, uzatvorená dňa 25.02.2016. 
     Účel dotácie: Prenájom športových priestorov a ďalšie aktivity po vzájomnej dohode.
     Výška dotácie: Neuvedená. Podľa interných predpisov NŠC.Slávia Ekonomická univerzita Bratislava:

Na informáciách pracujeme. 

Venujte nám

 2%

 

 

Z histórie ženského volejbalu v Slávii UK Bratislava
V Slávii UK sa volejbal organizuje od roku 1953. Najskôr pod hlavičkou VŠ Bratislava, neskôr pod názvom Slávia Univerzita Komenského Bratislava. Od jeho založenia je vysokoškolským klubom. Je najúspešnejším ženským volejbalovým klubom na Slovensku, ako aj veľmi uznávaným a úspešným klubom v celej Európe.
Viac

 

 

 

Fotogaléria

Linky

Ekonomická univerzita Bratislava
www.euba.sk

Medzinárodná Volejbalová Federácia
www.fivb.org

Konfederácia Európskeho Volejbalu
www.cev.lu

Stredoeurópska Volejbalová Zónová Asociácia
www.mevza.org

Slovenská Volejbalová Federácia

www.svf.sk

Slovak Sport TV
www.slovaksport.tv

TVCOM
www.tvcom.cz

Volejbal.sk
www.volejbal.sk

Volejbalový Klub Polície
www.volleyball.sk

Mikasa
www.mikasasport.sk

 

 

 

 

 

 

 

Volejbalová akadémia Zdenka Haníka
www.hanikvolleyball.cz

 

Český Volejbalový Svaz
www.cvf.cz

Ministerstvo Školstva
www.minedu.sk

Slovenská Asociácia Univerzitného Športu
www.saus.sk

Slovenská Asociácia Športu na Školách
www.sass.sk

 

© 2005 Slávia UK. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. [počet návštev: 6455, dnes je: 29. február 2024, 03:25]