Slávia UKSlávia UK

2% daň


Vážení priatelia,

V prvom rade, by som sa Vám rád chcel poďakovať za minuločnú podporu prostredníctvom poukázania 2 % dane z príjmov a tento rok opäť sa na Vás obrátiť s prosbou o poukázanie 2% dane z príjmu FO resp. PO za rok 2021. Poukázaním Vašej 2 % dane pomôžete pri zabezpečovaní športovej činnosti našej širokej mládežníckej zložky, kde vychovávame mladé volejbalistky, ktoré športovo pripravujeme v juniorskom družstve, 3 kadetských družstvách, 3 družstvách starších žiačok, 6 družstvách mladších žiačok a 2 volejbalových prípravkách. Financie získané z 2 % dane využijeme na nákup športového materiálu, tréningových pomôcok, na úhradu časti nájmov za telocvične a športovej výstroje, jednoducho na samé užitočné a potrebné veci pre skvalitnenie našej práce s mládežou.

V nižšie uvedených prílohach nájdete základné informácie a postupy pri poukazovaní 2 % dane z príjmov pre fyzické osoby - zamestnancov, pre fyzické osoby - SZČO a právnické osoby a časové lehoty poukazovania 2 % dane. Pokiaľ by ste potrebovali ďalšie doplňujúce informácie poskytne Vám ich kolegyňa Mgr. Eva Podhorná (0905 491 171).

Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc!

So srdečným pozdravom,

PaedDr. Vladimír Hančík
Prezident VK Slávia UK
(
0905 613 908)


Prílohy:

1. Informácie

2. Potvrdenie

3. Vyhlásenie

 

Venujte nám

 2%

 

 

Z histórie ženského volejbalu v Slávii UK Bratislava
V Slávii UK sa volejbal organizuje od roku 1953. Najskôr pod hlavičkou VŠ Bratislava, neskôr pod názvom Slávia Univerzita Komenského Bratislava. Od jeho založenia je vysokoškolským klubom. Je najúspešnejším ženským volejbalovým klubom na Slovensku, ako aj veľmi uznávaným a úspešným klubom v celej Európe.
Viac

 

 

 

Fotogaléria

Linky

Ekonomická univerzita Bratislava
www.euba.sk

Medzinárodná Volejbalová Federácia
www.fivb.org

Konfederácia Európskeho Volejbalu
www.cev.lu

Stredoeurópska Volejbalová Zónová Asociácia
www.mevza.org

Slovenská Volejbalová Federácia

www.svf.sk

Slovak Sport TV
www.slovaksport.tv

TVCOM
www.tvcom.cz

Volejbal.sk
www.volejbal.sk

Volejbalový Klub Polície
www.volleyball.sk

Mikasa
www.mikasasport.sk

 

 

 

 

 

 

 

Volejbalová akadémia Zdenka Haníka
www.hanikvolleyball.cz

 

Český Volejbalový Svaz
www.cvf.cz

Ministerstvo Školstva
www.minedu.sk

Slovenská Asociácia Univerzitného Športu
www.saus.sk

Slovenská Asociácia Športu na Školách
www.sass.sk

 

© 2005 Slávia UK. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. [počet návštev: 27452, dnes je: 13. júl 2024, 18:53]